Adresa

M.Stanic

Buići 50

52440 Poreč

Telefon: +385 52 460 183

E-Mail: info(at)stanic-travel.com

Internet: www.stanic-travel.com

Impressum

Haftungshinweis

Odgovornost

Apartmani Stanic ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj u koliko je došlo do štamparske greške.

Slike i Tekst

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama,

© 2019 Apartmani Stanic